Sprawdzenie wiedzy

Na zajęciach w środę 04.03.2020, sprawdziliśmy praktycznie co umiemy.

  • Co to jest minecraft forge
  • jak porusza się żółw
  • jak wydawać komendy naszemu żółwiowi
  • co to jest pętla repeat
  • co to jest warunek
  • wprowadzenie do inkrementacji