Zobacz świat na jakim gramy !

Informacja

Dla najbardziej aktywnych uczestników będą specjalne nagrody oraz możliwość udziału na zajęciach nocnych z minecraft